נכתב ע"י אבינעם מיסניקוב

אנא לחץ על הקישור שבטור התאריך על מנת לקרוא את סיפור ההפלה


תאריך שם הטייס/צוות המטוס מס' זנב חימוש המטוס המופל מקום 
28.10.56 צ'אטו צידון/אלישיב ברוש מטאור 13 52 תותחים איליושין 14 מצרי מעל לים
13.11.66 רן רונן שחק  84 תותחים הנטר ירדני ירדן
7.4.67 רן רונן שחק  32 תותחים מיג 21 סורי סוריה
5.6.67 איתן כרמי שחק 03 תותחים מיג 21 מצרי אבו סואיר
5.6.67 איתן כרמי שחק 03 תותחים מיג 21 מצרי אבו סואיר
5.6.67 גיורא רום שחק 66 תותחים מיג 21 מצרי אבו סואיר
5.6.67 גיורא רום שחק 66 תותחים מיג 21 מצרי אבו סואיר
5.6.67 רן רונן שחק 78 תותחים מיג 19 מצרי גרדקה
5.6.67 רן רונן שחק 78 תותחים מיג 19 מצרי גרדקה
5.6.67 ארנון לפידות שחק 20 תותחים מיג 19 מצרי גרדקה
5.6.67 עודד שגיא שחק 66 תותחים הנטר ירדני ירדן
5.6.67 גיורא רום שחק 43 תותחים מיג 21 סורי T-4
5.6.67 אשר שניר שחק 32 תותחים מיג 21 סורי T-4
6.6.67 עודד שגיא שחק 03 תותחים סוחוי 7 מצרי סיני
6.6.67 אורי יערי שחק  03 תותחים מיג 21 מצרי סיני
6.6.67 עודד שגיא שחק 66 תותחים מיג 19 מצרי סיני
6.6.67 עמרי אפק שחק 20 תותחים מיג 19 מצרי סיני
7.6.67 גיורא רום שחק 41 תותחים מיג 17 מצרי איזור ביר גפגפה
7.6.67 גיורא רום שחק 41 תותחים מיג 17 מצרי איזור איסמעיליה
8.6.67 אברהם שלמון שחק 68 תותחים מיג 19 מצרי סיני
8.6.67 אברהם שלמון שחק 68 תותחים מיג 19 מצרי סיני
8.6.67 מנחם שמול שחק 78 תותחים מיג 19 מצרי סיני
8.6.67 מנחם שמול שחק 80 תותחים איל-28 מצרי סיני
8.6.67 מנחם שמול שחק 80 תותחים מיג 21 מצרי סיני
8.6.67 ראובן רוזן שחק 58 תותחים מיג 21 מצרי סיני
9.6.67 אשר שניר שחק 78 תותחים מיג 17 מצרי סיני
9.6.67 אשר שניר שחק 78 תותחים מיג 17 מצרי סיני
8.7.67 אביהו בן נון שחק 41 תותחים מיג 21 מצרי צפון תעלת סואץ
15.7.67 אליעזר פריגת שחק 68 תותחים מיג 21 מצרי איזור איסמעיליה
15.7.67 רן רונן שחק 83 טיל שפריר מיג 21 מצרי גבול מצרים
15.7.67 אשר שניר שחק 85 תותחים מיג 17 מצרי גבול מצרים
15.7.67 אשר שניר שחק 85 תותחים מיג 17 מצרי גבול מצרים
10.10.67 אביהו בן נון שחק 32 תותחים מיג 21 מצרי האגם המר
14.4.69 ראובן רוזן שחק 68 טיל ברקן מיג 21 מצרי האגם המר
21.5.69 רן רונן שחק 03 תותחים מיג 21 מצרי גבול מצרים
21.5.69 ראובן רוזן שחק 58 תותחים מיג 21 מצרי גבול מצרים
21.5.69 אשר שניר שחק 68   מיג 21 מצרי גבול מצרים
24.6.69 עמוס עמיר שחק 19 תותחים מיג 21 מצרי מבצע רימון
16.6.69 אשר שניר שחק 66   מיג 21 מצרי מבצע רימון
2.7.69 איתן כרמי שחק 58 תותחים מיג 21 מצרי מבצע רימון
2.7.69 איתן כרמי שחק 58 תותחים מיג 21 מצרי מבצע רימון
2.7.69 עמוס עמיר שחק 68 תותחים מיג 21 מצרי מבצע רימון
11.9.69 דרור חריש שחק 32 תותחים מיג 21 מצרי גבול מצרים
11.9.69 אשר שניר שחק 68 תותחים מיג 21 מצרי גבול מצרים
11.12.69 יצחק ניר שחק 83 תותחים מיג 17 סורי סוריה
11.12.69 מנחם שמול שחק 58   מיג 17 סורי סוריה
8.2.70 אברהם שלמון שחק 80 תותחים מיג 21 מצרי מבצע פריחה
26.2.70 עמוס עמיר שחק 58 תותחים מיג 21 מצרי מבצע פריחה
26.2.70 אבי גלעד שחק 32 תותחים מיג 21 מצרי מבצע פריחה
26.2.70 אברהם שלמון שחק 83 תותחים מיג 21 מצרי מבצע פריחה
27.3.70 ארנון לפידות שחק 83 ללא ירי מיד 21 מצרי גבול מצרים
27.3.70 אשר שניר שחק 19     גבול מצרים
27.3.70 אשר שניר שחק 19 תותחים מיג 21 מצרי גבול מצרים
2.4.70 עמוס עמיר שחק 58 טיל ברקן מיג 21 סורי סוריה
2.4.70 אברהם שלמון שחק 68 תותחים מיג 21 סורי סטריה
25.4.70 עמוס עמיר שחק 58 טיל דקר איל 28 מעל לים
28.4.70 יצחק ניר שחק 79 תותחים סוחוי 7 סיני
28.4.70 דרור חריש שחק 83 טיל דקר סוחוי 7 סיני
12.5.70 אשר שניר שחק 19 טיל ברקן מיג 17 סורי לבנון
14.5.70 עמוס עמיר שחק 83 תותחים מיג 21 מצרי סיני
14.5.70 ראובן רוזן שחק 80 טיל ברקן מיג 21 מצרי סיני
16.5.70 עמרי אפק שחק 85 תותחים מיג 21 מצרי סיני
16.5.70 אברהם שלמון שחק 68 טיל דקר מיג 21 מצרי סיני
3.6.70 רן רונן שחק     מיג 21 מצרי סיני
3.6.70 דרור חריש שחק   תותחים מיג 21 מצרי סיני
3.6.70 דרור חריש שחק   תותחים מיג 21 מצרי סיני
27.6.70 אליהו מנחם שחק 19 תותחים מי-4 מצרי סיני
30.7.70 אשר שניר שחק 68 טיל דקר מיג 21 מצרי סיני
30.7.70 אברהם שלמון שחק 68 טיל דקר מיג 21 מצרי סיני
30.7.70 אברהם שלמון שחק 68 טיל דקר    
21.11.72 בן רום/כץ א. קורנס 160 טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
8.1.73 בן רום/אילני קורנס 160 טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
8.1.73 דרורי/פרי קורנס 147 ללא ירי מיג 21 סורי סוריה
8.1.73 דרורי/פרי קורנס 147 טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
8.1.73 קנור/טל קורנס   טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
13.9.73 אפק/כץ ח. קורנס 144 טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
13.9.73 קורן/רוזן קורנס 156 טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
13.9.73 מלניק/ברקן קורנס 125 טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
6.10.73 מלניק/טל קורנס 141 טיל דקר טיל קלט מצרי מעל הים
6.10.73 מלניק/טל קורנס 141 טיל דקר סוחוי 7 מצרי סיני
7.10.73 לפידוץ/כץ ח. קורנס 114 תותח מיג 21 מצרי תקיפת בסיס מנצורה
7.10.73 קורן/ברטוב קורנס   טיל דקר מיג 21 מצרי תקיפת  בסיס מנצורה
9.10.73 אפק/זאבי קורנס 142 טיל לביד מיג 19 סורי סוריה
10.10.73 מלניק/שגיא קורנס   ללא ירי מיג 21 סורי מעל בסיס בליי
14.10.73 הפלת טייסת קורנס   ללא ירי מיג 21 סורי תקיפת בסיס חולחול
14.10.73 קורן/סופר קורנס   ללא ירי מיג 21 מצרי תקיפת בסיס טנטא
15.10.73 שניר/כץ א. קורנס 119 תותח מיג 21 מצרי תקיפת בסיס טנטא
17.10.73 שניר/כץ ח. קורנס 165 טיל דקר מיג 21 סורי סוריה. הפלה משותפת עם 147
17.10.73 מלניק ליאור קורנס 147 תותח מיג 21 סורי הפלה משותפת עם 165
17.10.73 מלניק/ליאור קורנס 147 טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
21.10.73 מרחבי/אילני קורנס   טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
21.10.73 גורי/בנימיני קורנס 163 טיל דקר מיג 21 סורי סוריה
23.10.73 שפר/בן יקיר קורנס 165 טיל דקר מיג 21 מצרי סיני
23.10.73 מלניק/כץ ח. קורנס 162 טיל דקר מיג 21 מצרי סיני
6.12.73 שגיא/כץ ח. קורנס 141 טיל דקר מיג 21 מצרי סיני
31.12.80 גרנות/ארליך קורנס   טיל חוח מיג 21 סורי לבנון
3.1.82 שפר/נווה קורנס 498 ללא ירי מיג 21 עירקי עירק

לייבסיטי - בניית אתרים