נכתב ע"י אבינעם מיסניקוב

לאחר שקורית בארץ תאונת כלי טייס אזרחי, או שקורית תקרית בטיחותית בתעופה האזרחית,או כשנוחת כלי טייס נחיתת חירום עקב תקלה, מועבר דיווח ל"משרד החוקר הראשי" והוא ואנשיו מגיעים למקום ופותחים בחקירה.

לא פעם נתקלנו בתגובות נזעמות ושליליות מצד אנשים שונים המעורבים בפעילות התעופתית בארץ לאחר פירסום דו"חות החקירה.

חקירת תאונה היא, לפי תקנות הטיס, "הליך הכולל איסוף מידע וניתוחו, הסקת מסקנות לרבות קביעת הסיבות ומתן המלצות לשיפור רמת בטיחות הטיסה" .חקירות אלה מתבצעות על מנת ללמוד מה קרה ואיך קרה ובמטרה למנוע הישנות מקרה דומה בעתיד ואינן באות להטיל אשמה במישהו או קביעת אחריות.


תאונת אולטראלייט-חקירת החוקר הראשי מתבצעת על מנת ללמוד מה קרה ואיך קרה ובמטרה למנוע הישנות מקרה דומה בעתיד

מהו משרד החוקר הראשי, מיהו החוקר ומהן סמכויותיו ותפקידיו?

משרד החוקר הראשי


הוא גוף ממלכתי הכפוף ישירות לשר התחבורה, והוא מופקד,כפי שמוגדר בחוק הטייס, על חקירת בטיחות "של תאונות ותקריות אוויר, בכל תחומי התעופה האזרחית בישראל ושל כלי-טיס ישראליים, במטרה למנוע תאונות בעתיד".

המשרד, השוכן בנתב"ג ליד טרמינל 1, הוא גוף עצמאי ואין לו סמכויות ניהוליות, אך הוא משמש כסמכות מקצועית מייעצת לענייני בטיחות טיסה בכל מה שקשור לתעופה בארץ. מודל ההפעלה של המשרד בנוי על נספח 13 לאמנת שיקאגו, שתורגם ואומץ ע"י משרד התחבורה, ועוגן בתקנות הטייס 1984 (חקירת תאונות ותקריות באויר).המשרד כולל צוות תפעול קבוע מצומצם ולצורך חקירות נעזר החוקר בחוקרים מתנדבים בוגרי קורסי חקירות אירועים ותאונות הנערכים מדי פעם ע"י המשרד, וכן במומחים שונים ובמעבדות שונות בארץ ובחו"ל לפי הצורך והענין.


החוקר הראשי

החוקר הראשי הוא אדם שהשר הממונה (שר התחבורה) מינה אותו  לשמש כחוקר ראשי לפי תקנה 12 לתקנות הטייס. החוקר המכהן כיום הוא עו"ד יצחק רז (רזצ'יק),סא"ל במיל', נווט קרב בעל אות המופת ממלחמת יום הכיפורים, וחוקר תאונות לשעבר במינהל הבטיחות וביקורת איכות (מבק"א) של חיל-האוויר.

תפקידי וסמכויות החוקר

תפקידיו וסמכויותיו של החוקר מעוגנות בתקנות הטייס והם:

א.תפקידים:  (מתוך תקנות הטייס)


1.איסוף כל המידע הקשור בתאונה ובתקרית,רישומו וניתוחו.
2.קביעת הסיבות לתאונה או לתקרית, ככל שהדבר אפשרי.
3.עריכת דו"ח החקירה הסופי, הכולל המלצות שתכליתן מניעת תאונות ותקריות לכלי טייס בעתיד.
4.מעקב אחר יישום המסקנות וההמלצות.
5.הפקת לקחים מתאונות ותקריות שאירעו בעבר בישראל ומחוצה לה.

ב.סמכויות (מתוך תקנות הטייס)

1.החוקר הראשי רשאי לבקר בכל מקום אשר, לדעתו, יש  לבקר בו לצורך החקירה, וכן לנקוט אמצעים לשמירה על מקום התאונה או התקרית, על כלי הטיס המעורב או על חלק ממנו,
    ועל מסמך או חפץ ועל כל דבר העשוי לשמש ראייה-במצבם לאחר התאונה או התקרית-כל עוד נחוץ הדבר להשלמת החקירה.
2.מינה השר ועדה לחקירת התאונה בהתאם לתקנה 15, יעביר החוקר הראשי לוועדה את כל הממצאים וכל חומר החקירה שבידו, ולא יזקק עוד לסמכויותיו לפי תקנה זו לעניין אותה
   חקירה.
3.לא יפריע אדם לחוקר הראשי, ולא ימנע אותו להשתמש בסמכויותיו או למלא את תפקידיו לפי תקנות אלה.
4.החוקר או החוקרים רשאים לפרסם בדרך הנראית להם הודעה על ניהול החקירה.
5.החוקר רשאי למנות חוקרים לתאונות ותקריות לכלי טייס לפי תנאי כשירות שקבע אישור השר, ולתת להם תעודה המעידה על תפקידם וסמכויותיהם. תנאי הכשירות יפורסמו
   ברשומות.לחוקרים יהיו כל הסמכויות הנתונות לחוקר הראשי לפי תקנה 13.אולם החוקר רשאי למנות צוות המורכב מחוקר אחד או יותר.
6.במקרה ואירעה בישראל תאונה לכלי טייס שאינו ישראלי,והמדינה בה רשום כלי הטייס מבקשת השתתפות נציגי מדינת ישראל, החוקר הראשי ממנה נציג או נציגים שישתתפו בחקירה. 

 
לייבסיטי - בניית אתרים