הפלות ויירוט מטוסי אוייב          
 
לפי הנתונים הרשמיים ,הפילו טייסי חיל האויר 687 מטוסי אוייב מיום קום המדינה.

במלחמת העצמאות הופלו בקרבות אויר 18 מטוסי אוייב

במלחמת סיני הופלו בקרבות אויר שבעה מטוסי אוייב.

במלחמת ששת הימים הופלו בקרבות אויר 60 מטוסי אוייב.

במלחמת ההתשה הופלו בקרבות אויר 111 מטוסי אוייב.

במלחמת יום הכיפורים הופלו בקרבות אויר 277 מטוסי אוייב.

במלחמת שלום הגליל הופלו בקרבות אויר 88 מטוסי אוייב.

בין המלחמות הופלו בקרבות אויר 126 מטוסי אוייב. ועוד כטב"מים איראניים ושל אירגוני מחבלים.אנו נתעד את סיפורי ההפלות הללו.לנוחותך,מוינו ההפלות לפי שנים.

             
 

לוח ההפלות של טייסת 101 במלחמת יום הכיפורים
 ללוח ההפלות של טייסת 110

ללוח ההפלות של טייסת 117

ללוח ההפלות של טייסת 133
ללוח ההפלות של טייסת 144

ללוח ההפלות של טייסת 253
ללוח ההפלות של טייסת 107 
ללוח ההפלות של טייסת 201 במלחמת יום הכיפורים
ללוח ההפלות של טייסת 119אנא הקלק על תיאור ההפלה כדי להגיע  לדף המתאים באתר.

מאמרים אודות קרבות אויר ויירוטים של חיל האויר


הקרב האוירי שהיה-וזה שלא היה 

ירוט הדקוטה ההולנדית


הפלות שנת 1948
 
    טייסת  תאריך                                                                      תיאור  ההפלה
3.6.48 הפלת שני מטוסי דקוטה מצריים
23.9.48 הפלת מטוס רפיד ירדני
19.10.48 הפלת מטוס פיורי מצרי
4.11.48 הפלת מטוס דקוטה מצרי
20.11.48 הפלת מטוס מוסקיטו בריטי
22.12.48 הפלת מטוס מאקי מצרי
28.12.48 הפלת שני מטוסי מאקי מצריים 

הפלות שנת 1949

טייסת תאריך תיאור ההפלה
7.1.49 הפלת ארבעה מטוסי ספיטפייר בריטיים

הפלות שנת 1955

טייסת תאריך תיאור ההפלה
1.9.55 הפלת בכורה למטאור


הפלות שנת 1956

טייסת תאריך                                                                    תיאור  ההפלה
12.4.56 הפלת בכורה למטוס האורגן
28.10.56 הפלת מטוס איליושין 14 מצרי
30.10.56 הפלת מיג 15 מצרי מעל כברית
31.10.56 הפלת ארבעה מטוסי ומפייר מצריים
31.10.56 הפלת מטוס מיג 15 מצרי
31.10.56 הפלת מטוס מיג 17 מצרי


הפלות שנת 1958

טייסת תאריך תיאור ההפלה
12.10.58 הפלת מטוס מיג 17 מצרי מעל ניצנה


הפלות שנת 1961

   טייסת  תאריך                                                                         תיאור  ההפלה     
28.4.61 הפלת מטוס מיג 17 מצרי


הפלות שנת 1966

טייסת תאריך                                                                    תיאור ההפלה
14.7.66 הפלה ראשונה למטוס השחק בחיל האויר
15.8.66 הפלת מיג 17 סורי
29.11.66 הפלת שני מטוסי מיג 19 מצריים
13.12.66 הפלת הנטר ירדני

    
הפלות שנת 1967

טייסת תאריך תיאור ההפלה
7.4.67 יום קרב
5.6.67 עודד שגיא- הפלת האנטר ירני
5.6.67 אורי יערי- הפלת מיג 21 מצרי
5.6.67 הפלת ארבעה מיג 21 מצריים
5.6.67
5.6.67 קרבות אויר והפלות מעל שדה T-4 בסוריה
5.6.67 דן סבר-הפלת מטוס מיג 21 מצרי בביר תמדה 
5.6.67 אהוד חנקין ז"ל-הפלת מטוס מיג 21 סורי
5.6.67 אמנון ארד- הפלת שני מטוסי מיג 17 סוריים
5.6.67 אורי גיל- הפלת מיג 21 סורי
5.6.67 עמי גולדשטיין ז"ל-הפלת מיג 17 מצרי מעל כברית
5.6.67 אסף בן נון-הפלת מטוס מיג 17
5.6.67 הפלת שני מטוסי מיג 21 סוריים
5.6.67 הפלת מטוס הנטר ירדני
6.6.67 הפלת שני מטוסי מיג 19 מצריים
6.6.67 גיורא אפשטיין-הפלת סוחוי 7 מצרי
6.6.67 הפלת שלושה מטוסי סוחוי 7 מצריים
6.6.67 הפלת מטוס הנטר עירקי מעל שדה H-3
6.6.67 הפלת מטוס הנטר לבנוני
6.6.67 יהודה קורן- הפלת הנטר ומיג 21 עירקיים מעל H-3
7.6.67 גיורא רום- הפלת 2 מטוסי מיג 17 מצריים
7.6.67 הפלת 4 מטוסי מיג 19 מצריים
7.6.67 הפלת מטוס מיג 21 מצרי
7.6.67 עזרא דותן הפלת הנטר עירקי
7.6.67  גדעון דרור- הפלת הנטר עירקי
8.6.67 הפלת מטוס מיג 17 מצרי
8.6.67 הפלת מפציץ איל-28 מצרי
8.6.67 הפלת מיג 21 מצרי
8.6.67 אברהם שלמון ומנחם שמול- הפלת שלושה מטוסי מיג 19 מצריים
9.6.67 אהוד חנקין ז"ל-הפלת מטוס מיג 21 סורי
9.6.67 הפלת 2 מטוסי מיג 17 מצריים
15.7.67 אליעזר פריגת-הפלת מטוס מיג 21 מצרי
15.7.67 הפלת סוחוי 7 מצרי
11.10.67 הפלת מיג 21 מצרי

 הפלות שנת 1968

טייסת תאריך תיאור ההפלה
10.12.68 הפלת מטוס מיג 17 מצרי

 
הפלות שנת 1969

טייסת תאריך תיאור ההפלה
12.2.69 אורי ליס-הפלת מיג 21 סורי
24.2.69 קובי ריכטר- הפלת מיג 17 סורי
14.4.69 הפלת מיג 21 מצרי
21.5.69 הפלת שלושה מיג 21 מצריים
29.5.69 הפלת מיג 21 סורי
26.6.69 הפלת מיג 21 מצרי
2.7.69 הפלה ראשונה בטיל שפריר 2
2.7.69 הפלת מטוס מיג 21 מצרי
7.7.69 הפלת 2 מטוסי מיג 17 מצריים
8.7.69 שלמה נבות, אורי אבן ניר, קובי ריכטר- הפלת 3 מיגים סוריים
8.7.69 הפלת מיג 21 סורי
20.7.69 גיורא אפשטיין-הפלת מיג 17 מצרי
20.7.69 הפלה שישית לשחק 59
20.7.69 יפתח ספקטור-הפלת מיג 21 מצרי
24.7.69 רן גורן ומיכאל צוק- הפלת 2 סוחוי 7 מצריים
11.9.69 יהודה קורן ואבשלום פרידמן-הפלת 2 מטוסי מיג 21 מצריים
11.9.69 גיורא אפשטיין-הפלת סוחוי 7 מצרי
6.10.69 ישראל בהרב-שתי ההפלות הראשונות שלי
11.11.69 הפלת בכורה לקורנס
11.12.69 אורי אבן ניר-הפלת מיג 21 סורי מעל בליי
27.11.69 שלמה נבות-הפלת מיג 21 מצרי

 
הפלות שנת 1970

טייסת תאריך תיאור  ההפלה       
4.1.70 איתמר נוינר- הפלת מטוס מיג 21 מצרי
4.1.70 הפלת מיג 21 מצרי
8.1.70 הפלת שלושה מטוסי מיג 21 סוריים
8.2.70 הפלת מטוס מיג 21 מצרי
16.3.70 הפלת מטוס מיג 21 מצרי
25.3.70 הפלות מטוסי מיג 21 מצריים
27.3.70 ישראל בהרב-2 מיגים ונשארתי רעב...
25.4.70 הפלת מטוס איליושין 28 מצרי
28.4.70 יצחק ניר ודרור חריש- הפלת 2 מטוסי סוחוי מצריים
12.5.70 אשר שניר- הפלת מיג 17 סורי
12.5.70 שתי הפלות לעייט 03
15.5.70 קובי ריכטר-הפלת 2 מטוסי מיג 17 מצריים
25.6.70 הפלת מטוס מיג 21 סורי
26.6.70 הפלת מיג 21 סורי
10.7.70 הפלת ארבעה מיג 21 מצריים
10.7.70 ישראל בהרב-הפלת שני מטוסי מיג 21 מצריים
27.7.70 הפלת שני מטוסי מיג 17 מצריים


הפלות שנת 1972

טייסת תאריך                                                                     תיאור ההפלה
13.6.72 הפלת שני מטוסי מיג 21 מצריים
21.11.72 הפלת 2 מטוסי מיג 21 סוריים
21.11.72 הפלת מטוס מיג 21 סורי

 
הפלות שנת 1973

            טייסת  תאריך תיאור ההפלה
2.1.73 ההפלה הראשונה של טייסת אבירי הזנב הכתום-גורדון/אראל מיג 21 סורי
8.1.73 הפלת בכורה למטוס הנשר
21.2.73 הפלת מטוס הנוסעים הלובי
13.9.73 אברהם שלמון-הפלת מטוס מיג 21 סורי
13.9.73 ישראל בהרב-קרב רב מעל לים מול טרטוס
13.9.73 טייסת אבירי הזנב הכתום-הפלת 2 מיגים  13.9.73- באיזה מטוס?
13.9.73 שתי הפלות לטייסת אבירי הזנב הכתום
13.9.73 הפלת 4 מיג 21 סוריים
6.10.73 הפלת שני מסוקי מי-8 מצריים
6.10.73 הפלת טיל קלט מצרי
6.10.73 הפלת שישה מסוקי מי-8 מצריים
6.10.73 הפלת מסוק מי-8 מצרי
6.10.73 קרב אויר של מבנה "מדריד" של טייסת שומרי הערבה
6.10.73 גורן/יערי-הפלת מסוק מי-8 מצרי
7.10.73 הפלת 2 מטוסי מיג 21 מצריים
7.10.73 יובל נאמן-הפלת 2 מטוסי מיג 21 סוריים
8.10.73 עודד מרום ואברהם שלמון:הפלת שלושה מטוסי האנטר עירקיים
8.10.73 גיל רגב-הפלת מיג 21 סורי
8.10.73 הפלת סוחוי 20 סורי
8.10.73 אסף בן נון-הפלת מטוס מיג 21 מצרי
9.10.73 אורי ליס-הפלת מטוס סוחוי 7 סורי
9.10.73 קובי ריכטר וצביקה ורד-הפלת 2 מסוקי מי-8 סוריים מעל רמת הגולן
9.10.73 הפלה לילית של מיג 21 סורי
9.10.73 דרור חריש- הפלת 2 מטוסי מיג 17 סוריים
10.10.73 הפלת 2 מטוסי סוחוי 7 סוריים
10.10.73 נפתלי מיימון- הפלת מיג 21 סורי מעל בליי
10.10.73 הפלת מיג 21 סורי
11.10.73 הפלת מטוס מיג 21 מצרי מעל צלאחייה 11.10.73
12.10.73 הפלת סוחוי 20 סורי
12.10.73 הפלת סוחוי 7 סורי
12.10.73 שלמה לוי- הפלת שלושה מטוסי סוחוי 7 סוריים
13.10.73 יוסי רענן-הפלת מיג 17 סורי
13.10.73 דן שיאון-הפלת 2 מיג 21 סוריים
13.10.73 יהודה קורן- הפלת מטוס מיג 17 סורי
13.10.73 יהודה קורן- הפלת סוחוי 7 סורי
13.10.73 הפלת מיג 17 סורי
14.10.73 בן אליהו/טלמון- הפלת מיג 21 מצרי מעל מנצורה
14.10.73  מימון/רז-הפלת שני מטוסי מיג 21 מצריים מעל טנטא
16.10.73 אורי ליס- הפלת מטוס סוחוי 7 סורי
16.10.73 שלמה לוי- הפלת מטוס מיג 17 מצרי
17.10.73 הפלת 2 מטוסי מיג 21 סוריים
17.10.73 הפלת שבעה מטוסי מיג 21 מצריים
18.10.73 גיורא אפשטיין-הפלת מסוק מי-8 מצרי
18.10.73 הפלת שני מטוסי מיג 17 מצריים
19.10.73 גיורא אפשטיין-הפלת שני מטוסי סוחוי 20 מצריים
19.10.73 הפלת מטוס מיג 17 סורי
  19.10.73 הפלת 2 סוחוי 7 מצריים
20.10.73 גיורא אפשטיין-הפלת ארבעה מטוסי מיג 21 מצריים
20.10.73 אסף בן נון-הפלת מטוס מיג 21 מצרי
21.10.73 אורי ליס-הפלת מטוס מיג 21 סורי
22.10.73 שלמה לוי-הפלת 2 מטוסי מיג 21 סוריים
22.10.73 דני שליידר- הפלת מטוס מיג 21 סורי
22.10.73 קובי ריכטר- הפלת מיג 21 סורי
23.10.73 גדעון דרור-הפלת מיג 21 מצרי
23.10.73 ישראל בהרב ועמירם קל- הפלת שלושה מטוסי מיג 21 סוריים
23.10.73 הפלת 4 מטוסי מיג 21 סוריים
23.10.73 קובי ריכטר- הפלת מטוס מיג 21 סורי
24.10.73 גיורא אפשטיין-הפלת שלושה מטוסי מיג 21 מצריים
24.10.73 אברהם שלמון- הפלת מיג 21 מצרי
24.10.73 ישראל בהרב-ביד אחת וללא מבער-קרב האויר האחרון במלחמת יוה"כ
24.10.73 הפלת מטוס מיג 21 מצרי
6.12.73 יפתח שדמי ועמי שגב- הפלה משותפת של מטוס מיג  21 צפון קוראני
6.12.73 ההפלה שאושרה כעבור שנים-הפלת מטוס מיג 21 צפון קוראני
 
 
הפלות שנת 1974

   טייסת   תאריך  תיאור ההפלה
19.4.74 אברהם שלמון-הפלת 2 מיג 21 סוריים
29.4.74 הפלת 2 מטוסי מיג 21 סוריים

הפלות שנת 1979

    טייסת  תאריך תיאור ההפלה
27.6.79 הפלת מטוס מיג 21 סורי
27.6.79 משה מלניק-הפלה ראשונה בעולם במטוס בז
24.9.79 הפלת ארבעה מטוסי מיג 21 סוריים

 
הפלות שנת 1980

    טייסת  תאריך תיאור ההפלה
24.8.80 הפלת מטוס מיג 21 סורי

 
הפלות שנת 1981

    טייסת  תאריך תיאור ההפלה
13.2.81 הפלה ראשונה בעולם של מטוס מיג 25
20.4.81 הפלת מסוק מי-8 סורי 
14.7.81 הפלת מטוס מיג 21 סורי
 
 
הפלות שנת 1982

   טייסת     תאריך  תיאור ההפלה
21.4.82 הפלת 2 מטוסי מיג 23 סוריים
7.6.82 עפר לפידות-הפלת מיג 23 סורי
8.6.82 הפלת שלושה מטוסי מיג 23 סוריים
9.6.82 הפלת 2 מטוסי מיג 21 סוריים
9.6.82 הפלת שני מטוסי מיג 21 סוריים
10.6.82 הפלת 2 מטוסי מיג 23 ו-2 מטוסי מיג 21 סוריים
10.6.82 הפלת מיג 21  סורי
10.6.82 הפלת מטוס מיג 23 סורי
11.6.82 רליק שפיר ויהודה בבלי-הפלת 2 סוחוי 22 ומיג 21 סוריים
11.6.82 הפלת מטוס מיג 21 סורי
11.6.82 הפלת 2 מטוסי מיג 23,סוחוי 22,ומסוק גאזל סוריים
11.6.82 הפלת מטוס מיג 23 סורי
24.6.82 הפלת שני מטוסי מיג 23 סוריים
 
 
הפלות שנת 1985

    טייסת    תאריך תיאור  ההפלה
19.11.85 הפלת שני מיג 23 סוריים
13.6.85 הפלת מל"ט DR-3 סורי

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים