א-

 סוג
 שם המחבר
שם הספר 
 הוצאה
מסת"ב 
 דאנאקוד
 ס אביר דוד/ריבלין גרשון ברום שחקים מערכות,1960    
 ס אבנרי אריה המהלומה-ח"א במלחמת שלום הגליל  רביבים/ידיעות אחרונות,1983     
 ס אבנרי אריה  שמים בוערים-ח"א במלחמת יוה"כ       
 ס אופק אוריאל  הי-הביטו למעלה-עלילות ח"א הישראלי       
 ס אמיתי מאיר  ביום,בלילה,בערפל II-תולדות טייסת העטלף  משהב"ט,2006     
 ס אמיתי מאיר 
עד 124-טייסת החרב המתהפכת הוצא לתפוצה פנימית בח"א 
זמורה ביתן,1990     
 ס ארצי יעל   נעדר-חלל ידיעות אחרונות/חמד 2001  965-511-018-4   362-2088
 ס ארקין דן  טייסת העמק הוצא לתפוצה פנימית בח"א  משהב"ט,2001 
 965-05-1110-5
 
 ס ארקין דן  כנף אחת הוצא לתפוצה פנימית בח"א משהב"ט  965-05-1239-2   
 ס אשל שאול  ספר התעופה לנוער הישראלי  שוקן,1958     
 
ב-
 סוג
   שם המחבר
   שם הספר 
    הוצאה
    מסת"ב
 דאנאקוד
 ס בונן זאב רפאל-ממעבדה למערכה                                     NDD מדיה,2003  965-90586-0-8   
 ס בן גוריון עמנואל  סילומים מדבירי שחקים כרך א'  מסדה,תשכ"א     
 ס בן גוריון עמנואל  סילונים מדבירי שחקים כרך ב'  מסדה,תשכ"ג     
 ס בן גוריון עמנואל  תולדות התעופה בעולם כרך א'  מסדה,תשי"ח    
 ס בן גוריון עמנואל  תולדות התעופה בעולם כרך ב'  מסדה,תש"כ     
 ס בן פורת שייקה/אורי דן אמברגו מסדה/ידיעות אחרונות,1968    
ג-
 סוג    שם המחבר                        שם הספר                                                                         הוצאה                                           מסת"ב          דאנאקוד      
 ס גביש דב ציפור האדם באופקנו רביבים/ספריית מעריב 
965-217-220-0 
 
 ס גורדון שמואל  מנהיגות אוירית  משהב"ט,2003 965-05-1199-7   48-3237
 ס גורדון שמואל מסדר האבירים האחרון  רמות,1998  965-274-261-9   
 ס גורדון שמואל  שלושים שעות באוקטובר  ספריית מעריב,2008     
 ס גורי  היסטוריה קטנה-סיפורה של טייסת הפטישים הוצא לתפוצה פנימית בח"א חיל האויר,1979     
 ס גורן בצלאל מסילות למרומים  ברונפמן,1974     
 
ד-
סוג שם המחבר                  שם הספר                                                      הוצאה                       מסת"ב  דאנאקוד 
 ס דורון  כנפיים  מערכות,1982             965-05-0064-2   
 ס דרומי אורי  טיסה קרבית-סיפורים ועלילות בשחקים  משהב"ט,1990     
 ח דרומי אורי  כח אוירי הוצא לתפוצה פנימית בח"א מפקדת ח"א-שה"ד     

ה-
סוג    שם המחבר                                       שם הספר הוצאה                               מסת"ב                 דאנאקוד
 ס הבר איתן  טייסת הקרב הראשונה-פרקי יומן הוצא לתפוצה פנימית בח"א   1973    
 א הדר משה/עפר יהודה  חיל האויר  משהב"ט,1971     
 ס הלפרין מירב   חליפת לחץ-דפים בספר הטיסות של ח"א משהב"ט,1987,2000     
 ס הרטוך נעם  טייסת הגליל במלחמת העצמאות  עמותת ח"א,1999  965-902-290-5   

ו-
 סוג    שם המחבר                שם הספר                                                    הוצאה                      מסת"ב       דאנאקוד   
 ס ויצמן עיזר  לך שמים לך הארץ  מעריב 1975,1993     11-5767
 
י-
 סוג  שם המחבר                     שם הספר                                                                              הוצאה                                   מסת"ב  דאנאקוד
 ס יונאי אהוד  עליונות אוירית  כתר,1995  965-070-488-4  10-538295 
 ס ירום אורי כנף רננים  משהב"ט,2001  965-05-1094-0  48-3114 
כ-
 סוג       שם המחבר                         שם הספר                                                    הוצאה                               מסת"ב  דאנאקוד
 ס כגן בנימין  הם המריאו בעלטה דבר    
 ס כהן אבי גשר אוירי לעצמאות  משהב"ט   965-05-0900-3  
 ס כהן אבי 
ההגנה על מקורות המים
הוצא לתפוצה פנימית בח"א 
     
 ס כהן אליעזר (צ'יטה ) השמים אינם הגבול-סיפורו של ח"א הישראלי  מעריב 1990     
 א כהן מאיר  אלבום המטוסים       
ל-
סוג 
 שם המחבר
 שם הספר                                                              
 הוצאה                            
מסת"ב            
 דאנאקוד
 ח לויטוב יהודה זהרה לויטוב  משפחתית     
 ס לוריא רענן בין השמשות משהב"ט,1955    
 ס לכיש זאב/אמיתי מאיר עשור לא שקט הוצא לתפוצה פנימית בח"א  משהב"ט     
 ס לפידות אהרון/ארקין דן 
הטייסת הראשונה
הוצא לתפוצה פנימית בח"א 
 משהב"ט 1998
 965-05-0915-1
 
ס  לפידות אהרון/ליאורה שוסטר 
טייסת הקרב הראשונה
הוצא לתפוצה פנימית בח"א 
משהב"ט 1998 
965-05-0940-2 
 
 
מ-
סוג
שם המחבר                       
                         שם הספר                                     
 הוצאה                          
מסת"ב 
דאנאקוד 
 ס מרדור מוניה  רפאל-בנתיבי המחקר והפיתוח לבטחון ישראל  משהב"ט  965-05-0003-0   
 ס
מרום עודד/שגיא דורון 
טייסת הזנב האדום
הוצא לתפוצה פנימית בחיל האויר 
משהב"ט     
 ס מרום עודד  אבני גזית-יד לפועלו של אל"מ שעיה גזית  עמותת ח"א,2007     
 א מרום עודד  חיל האויר  משהב"ט,1982  965-05-0038-3   
 ח
מרום עודד
איש כנפיים בישראל-ערב מורשת לזכר מודי אלון ז"ל עמותת ח"א    
 ס מרום עודד  הרפתקה בטייסת  מסדה,1980     
 ס מרום עודד  מחלקת הטייס של הפלמ"ח  עמותת ח"א  965-906-731-3   
 ס מרום עודד  יובל לטייסת הצרעה הוצא בתפוצה פנימית בח"א  דפוס מאירי,2007     
נ-
סוג      שם המחבר        שם הספר                                            הוצאה            מסת"ב דאנאקוד 
 ס נאור מרדכי  על הגובה  משהב"ט,1965     
 ס נוינר איתמר  שעה 6 כרגיל  כינרת,1990     
 
ס-  
סוג        שם המחבר                                   שם הספר                                                                 הוצאה                   מסת"ב  דאנאקוד
 ס סברסקי אלכסנדר  הניצחון ע"י חיל האויר       
 ס סטיבנסון ויליאם  זנק-סיפורו של ח"א הישראלי       
 ס ספקטור יפתח חלום בתכלת כחול      
 ס ספקטור יפתח  רם וברור  ידיעות אחרונות,2007   965-482-505-4  362-3490
 
ע-
 
 סוג
שם המחבר                       
 שם הספר                                                                  
 הוצאה                              
 מסת"ב
 דאנאקוד
 ס עומר דבורה  פתאום,באמצע החיים  יוסף שרברק     
 ס עמיר עמוס אש בשמיים משהב"ט,2000  965-05-1026-5  48-3066
 א עמית מיקי  קוים בשמיים  עצמית,2002     
 ס עפר יהודה  בשמי העולם       
 ס עפר יהודה  ספר המטוסים       
 ס עפר יוסף  מתא הטייס  אותפז,1968     
פ-
סוג 
שם המחבר                         
 שם הספר                                                                   
הוצאה                         
מסת"ב
דאנאקוד 
 ס פורמן גיורא א"א היה או לא היה ידיעות אחרונות,2004 965-511-550-0   362-2663
 ס פיאטלי פ.י. אוירודינמיקה בסיסית  הקלוב הארצישראלי לתעופה,1947     
 ס פקר רן  נץ בשחקים  ידיעות אחרונות/חמד 2002  965-448-539-7   362-1241
צ-
 סוג
שם המחבר          
שם הספר                                         
 הוצאה                     
 מסת"ב
דאנאקוד 
ס צידון יואש ביום,בלילה,בערפל ספריית מעריב,1995    115-927
ק-
 סוג   שם המחבר                        שם הספר                                                                                    הוצאה   מסת"ב  דאנאקוד 
 ח קדר ב"ז  מבט ועוד מבט על ארץ ישראל  משהב"ט/יד בן צבי  965-05-0586-5   
 ס קימלפלד דוד  התעופה  הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר,1945    
 ס קלייק רוג'ר  הפשיטה על הכור-מבצע אופרה  אריה ניר     
 
ר-
 סוג   שם המחבר                           שם הספר                                                                             הוצאה                    מסת"ב דאנאקוד 
 ס רגב אמיר  טייסת התובלה הראשונה הוצא לתפוצה פנימית בח"א  משהב"ט 1998  965-05-0948-08   
 ס רובנס אריה  טייסת הנגב במלחמת השחרור  הוצאת המחבר,2002     
 ס רום גיורא  צבעוני ארבע  ידיעות אחרונות-ספרי חמד     
 ס
רונן שגיא/מלכין יעל 
לטייסת המלט"ים הראשונה הוצא לתפוצה פנימית בח"א משהב"ט,2004     

 
ש-
 
 סוג    שם המחבר                               שם הספר                                                                            הוצאה                מסת"ב דאנאקוד 
 ס שביט יוסף מתנדבים בכחול  משהב"ט,1995  965-05-0792-2   
 ס שחן אביגדור  כנפי הניצחון  עם הספר,1966     
 ס שחן אביגדור  חישול הכנפיים  מערכות     
 ס שטייגמן יצחק  מבצע קדש הוצא בתפוצה פנימית בח"א  משהב"ט,1986     
 ח שטייגמן יצחק  מסוקים עבור מי? הוצא בתפוצה פנימית בח"א  מפקדת ח"א,1987     
 ס שיף זאב כנפיים מעל סואץ  שיקמונה,1970     
 ס שלום דני  חמישים שנות עליונות אוירית  כינרת 
956-286-672-5 
 42-620029
 ס שלום דני  כל מטוסי חיל האויר באויר פרסומי תעופה,1990     
 ס שלום דני  כנפי מלחמה,כנפי שלום  הד ארצי    115-1352
 ס שלום דני  כרעם ביום בהיר  באויר פרסומי תעופה 
965-90455-0-6 
800-960001 
ס  שלום דני  מטוסי חיל האויר-מהטייגר מות ועד הסופה   2005    
 ס שלום דני  מטוסים וטילים בעולם       
 ס שלום דני  מעל לאופק-50 שנות פעילות ישראלית בחלל  אורט פירסומים     
 ס שלום דני רוח רפאים מעל קהיר א+ב  ידיעות אחרונות,2007     
 ס שפירא דני לבד בשחקים מעריב 1994    11-5818
 ס שתקאי אדם  חיל האויר במלחמת העצמאות הוצא לתפוצה פנימית בח"א פרסומי הדרכה ח"א     
 ס שתקאי אדם  תולדות נעוריה של טייסת א'       
לייבסיטי - בניית אתרים