מתוך אתר צה"ל
באישור דו"צ


מפקדת זרוע האוויר מורכבת משני חלקים עיקריים:

מטה הזרוע
כולל את ראש מטה חיל האוויר, להק האוויר, להק האוויר למסוקים, להק המודיעין, להק הכוח האדם ולהק הציוד. כמו כן כולל המטה את מינהל הבטיחות וביקורת האיכות.

גופי ביצוע
כוללים את המפקדות המקצועיות, הבסיסים, הכנפות, בתי הספר ויחידות נוספות.

להלן פירוט כל אחד מהם:

להק ראש המטה

מפקד על בנין הכוח בחיל האוויר, מבקר את מימושו ומתאם את עבודת המטה הבין-להקית. הלהק מבטיח שימוש יעיל בכוחות ובמשאבים המוקצים לחיל האוויר. הלהק מתכנן ומארגן את סד"כ חיל האוויר, מאפיין את צרכי החיל באמצעי לחימה ובמידע, וקובע עדיפויות בתחומי ההצטיידות והפיתוח של אמצעים אלה. בנוסף, אחראי הלהק על תקציבי חיל האוויר, קובע את תוכנית העבודה השנתית והרב-שנתית ומייצג את החיל בפני המטכ"ל, משרדי הממשלה ומדינות זרות. ראש המטה הינו סגנו של מפקד חיל האוויר וממלא מקומו בהעדרו.

להק אוויר
אחראי על הפעילות המבצעית, פעילות האימונים וההדרכה והפעילות השוטפת של חיל האוויר. הלהק מנהל את תהליך הפעלת כוח, אחראי על פיתוח תורת לחימה, מאשר מרכים מבצעיים, קובע את מדיניות אימון הכוח האווירי ואחראי על קביעת יעדי כוננות וכשירות של הכוח המבצעי. בנוסף, להק האוויר אחראי על קביעת יעדי התגוננות והאבטחה הקרקעית בחיל וכן על קביעת מדיניות ביטחון שדה. כמו כן, מייצג הלהק את חיל האוויר בפני גורמים חיצוניים בכל הקשור לפעילותו המבצעית של החיל ולהשתלבותו בלחימה הצה"לית, באימונים ובמבצעים.

להק אוויר למסוקים
עוסק במדיניות הטיסה של מערך המסוקים. הלהק אחראי על פיתוח הכוח במערך המסוקים, הן באמצעות אישור צרכים מבצעיים והגדרת יעדי כשירות והערכות, והן על ידי קביעת תוכנית אימונים והדרכה. בנוסף, הלהק משמש כמקשר העיקרי בין זרוע היבשה לחיל האוויר במגוון נושאים, ובעיקר בנושאי פיתוח תורת הלחימה ושיפור האימון המשותף.

להק מודיעין (למד"ן)
מגבש ויוצר את תמונת המודיעין למשימות חיל האוויר, ומשתתף ביצירת תמונת המודיעין הכוללת, כחלק מקהילת המודיעין.

להק ציוד (לצ"ד)
תומך במערך המבצעי של חיל האוויר ומתחזק את המטוסים, את מערכות הנשק ואת מערכות התכנון, השליטה והבקרה. הלהק אחראי גם על פיתוח מערכות נשק, ציוד ותשתית, לשיפור יכולותיו המבצעיות של חיל האוויר.

בנוסף, אחראי הלהק על שמירת מלאי החלפים למערכות השונות - הן לצרכים השוטפים והן ללחימה, תוך ניצול מיטבי של התקציב. מהנדסי והנדסאי הלהק מובילים את פעילות התכנון, ההנדסה והפיתוח, שנערכות בתעשיות בארץ, בחו"ל וביחידות חיל האוויר. פעילויות האחזקה מתבצעות בהנחיית קציני הלהק על ידי הטכנאים בטייסות ובבסיסים, תוך הטמעת שיטות להתייעלות, לבחינה ולשיפור תהליכים בכל הרמות.

להק כוח אדם
אחראי על ניהול, פיתוח וטיפוח המשאב האנושי בחיל האוויר. הלהק מאתר, מתכנן, מנהל ומקצה את תגבורת כוח האדם בחיל. בנוסף, אחראי הלהק על תכנון האיוש, הקידום וסיווג כוח האדם בחיל האוויר. לצורך פיתוח המשאב האנושי בחיל, קובע הלהק את מדיניות הכשרת כוח אדם ומפקח על ביצועה. כמו כן, קובע הלהק מדיניות, עקרונות ואמצעים לטיפול בפרט, כגון: פעילויות תרבות וחינוך.


 
לייבסיטי - בניית אתרים