נכתב ע"י אמנון הררי

"קלוב התעופה לישראל – דאיה" ("ק.ה.ל דאיה") הינו עמותה רשומה כחוק אצל רשם העמותות של ממשלת ישראל. התקנון של האגודה אושר ע"י הועידה הארצית שהתקיימה ב 1984,  ובו מוגדרים כל התפקידים של הנהלת האגודה ודרכי פעולתה. קלוב התעופה לישראל - דאיה העמיד לו, בין שאר מטרותיו בשטח התעופה הכללית, לאפשר לחבריו לימוד דאיה, לקיים קורסים שונים בענף הדאיה ופעילות שוטפת בענף זה .

"עמותות הדאיה"  - הינן ארבע  עמותות רשומות, הפועלות גיאוגרפית בשלשה שדות שונים, והחברות ב"ק.ה.ל. – דאיה". העמותות הכלולות הן: מרכז דאיה מגידו, מרכז דאיה נגב,  מרכז דאיה גליל עליון, מרכז דאיה עין שמר (הפועלת במנחת מגידו מאז סגירת  מנחת עין שמר לפעילות אזרחית).

עמותות הדאייה הן התארגנויות של טייסי דאונים, לשם יצירת מסגרת  ספורטיבית התנדבותית משותפת של העוסקים בספורט הדאיה כתחביב, המאפשרת יעילות וחסכון  (רכישה, תפעול ותחזוקה משותפת של כלי טייס, קניית ביטוח משותף, ממשק אחוד מול השלטונות וכו').  

כל אדם הפועל במסגרת אחת העמותות והנקרא "חבר מועדון" אחראי למלא את כל דרישות החוק, תקנות רשות התעופה האזרחית, הוראות השדה בו הוא פועל, ספר העזר המבצעי והוראות מד"ר ואחראי תחזוקה  עליו הסכימו וחתמו כל החברים.

בידי כל עמותה ישנו רישיון הפעלה לשדות ולמנחתים הרלוונטיים שבהם היא פועלת, או לחילופין הסכם עם מפעיל השדה או המנחת המאפשר פעולתה בשדה או במנחת.

פעולות "קלוב התעופה-דאייה  והעמותות הפועלות תחתיו הן :


·       הדרכת דאיה ודאיה

·       גרירת דאונים

·       הפעלת דאונים ומטוסים בבעלות פרטית במסגרת פעילות ק.ה.ל. - דאיה   בכפוף לרישיון  מפעיל ק.ה.ל. –  דאיה 

·       הפעלת דאונים ממונעים ו Self-Launchers.

·       הסבת טייסים בעלי רישיון טייס לטיסה במטוס עם גלגל זנב והסבת טייסים בעלי רישיון טייס והסמכה לטיסה במטוס עם גלגל זנב לגרירת דאונים.

·       הפעלת מטוסים לטיסות פרטיות של חברי העמותות.

·       פעילות ספורטיבית, ביצוע תחרויות ואישור הישגים.

·       ייצוג ה-F.A.I.- וה- CIVV בישראל (בדאיה בלבד).

כל הפעילות במרכזי הדאיה הינה התנדבותית לחלוטין, ואין מקבלי שכר בין ממלאי התפקידים בה. המרכזים פועלים רבות לקבלת חברים נוספים לשורותיהם, כשהגבלת גיל תחתון לסולו היא 17, ואין מגבלת גיל עליון, למעט מגבלות הנובעות מאי כשירות גופנית.

נכון לאמצע  שנת 2011 מניין החברים בארבע העמותות (מועדונים) עמד על סך הכל  כ- 200 דואים פעילים לפי החלוקה הבאה:

מגידו – 110

נגב – 65

גליל עליון – 15

עין שמר – 10

מספרי הדאונים במועדונים הם כדלקמן:

מגידו – 24

נגב – 18

גליל עליון – 5

עין שמר 4

כמחצית מהדאונים בבעלות המועדונים עצמם, והמחצית השנייה בבעלות פרטית, בדרך כלל של קבוצות שותפים קטנות.

מרכזי דאיה מגידו ונגב מחזיקים שני מטוסים גוררים כל אחד, ועין שמר וגליל עליון מטוס גורר אחד.
 
לייבסיטי - בניית אתרים